Terug naar site

Persvoorstelling CAMPAGNE M/V/X? En dan?

14/03/2019 Persconferentie voorstelling MVX ? En dan?

Met Liesbet Stevens en Daphné Rasschaert van Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en Minister Kris Peeters. Hij startte zijn toespraak met “Welkom beste mensen. Want aanspreken met mevrouw en meneer is niet altijd en eigenlijk niet meer gepast!”
Alright!!! 👏🏻

https://igvm-iefh.belgium.be/nl

 

Vice-eersteminister en
minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een handicap Vice-Premier Ministre et
Ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce Extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l’Egalité des chances et des Personnes handicapées

PERSMEDEDELING DOOR KRIS PEETERS
Vice-Eersteminister en
Minister van Werk, Economie en Consumenten,
Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding,
Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Donderdag 14 maart 2019

Kris Peeters lanceert campagne om vooroordelen tegenover transgenders tegen te gaan

Vice-eersteminister en minister van gelijke kansen Kris Peeters lanceert vandaag een campagne om mensen meer vertrouwd te maken met transgenders.
Kris Peeters: “Er bestaan helaas nog steeds hardnekkige vooroordelen tegenover transgenders, die zich vertalen in discriminatie of zelfs geweld. Transgenders kampen met een hogere werkloosheid en velen worden geconfronteerd met zelfmoordgedachten. We willen mensen duidelijk maken dat een transgender niet anders is dan iemand anders. Soms komt je genderidentiteit nu eenmaal niet overeen met het biologische geslacht waarmee je geboren bent. Dat mag geen probleem zijn als je naar school gaat, wil werken of je bij een sportclub aansluit.”

 

De wetgeving voor transgenders verbeterde de afgelopen jaren aanzienlijk dankzij het werk van minister van justitie Koen Geens. Hij zorgde ervoor dat mensen vrij hun geslachtsregistratie kunnen kiezen en daar niet noodzakelijk een geslachtsoperatie voor moeten ondergaan. Op 9 maanden tijd veranderden daardoor 570 mensen van geslachtsregistratie. Daarnaast maakte minister Geens het ook eenvoudiger om van voornaam te veranderen.
Als gevolg van die wettelijke verbeteringen, leven meer transgenders dan vroeger volgens de genderidentiteit die ze ervaren. Uit een studie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Transgender Infopunt (UZ Gent), blijkt dat in 2007 slechts 50 procent van de transgenders leefden volgens hun genderidentiteit. In 2017 was dat al gestegen tot 70 procent.
Toch krijgen transgenders nog vaak af te rekenen met vooroordelen of negatieve reacties. Uit de studie blijkt dat de meest voorkomende vormen van discriminatie waarmee transgenders te maken krijgen zijn: niet bij de voornaam worden genoemd, geconfronteerd worden met ongepaste nieuwsgierigheid of een aantasting van de privacy, of bekritiseerd worden om hun uiterlijk, ideeën of gedrag. Onder de respondenten ondervond meer dan een op de twee leerlingen discriminatie op school, voornamelijk in het lager en middelbaar onderwijs. Meer dan een op de drie respondenten werd geconfronteerd met discriminatie op het werk.
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ontving vorig jaar 134 meldingen over discriminatie van transgenders omwille van wie ze zijn. Dat was een stijging van 63 procent tegenover 2017.
Het welzijn van veel transgenders kan nog een pak beter. De werkloosheidsgraad ligt aanzienlijk hoger bij transgenders dan het Belgische gemiddelde (11 procent tegenover 7 procent in 2017). Acht op de tien transgenders die aan de enquête deelnamen, hadden bovendien al aan zelfmoord gedacht en meer dan een op de drie had al een zelfmoordpoging ondernomen.
Familie en vrienden kunnen een belangrijke rol spelen om transgenders te helpen omgaan met negatieve ervaringen en discriminatie. Toch is die steun niet in elke familie evident en is onbegrip soms nog sterk aanwezig.
Om de discriminatie van onder meer transgenders tegen te gaan, lanceerden de verschillende regeringen het Interfederaal Actieplan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTI-personen. Een van de acties van dat plan, is de campagne “M/V/X en dan”, die minister Peeters vandaag lanceert. De campagne wil discriminatie tegengaan en het begrip voor transgenders verhogen. Ze brengt via een online filmpje dat op sociale media en krantenwebsites wordt verspreid, drie transgenders in beeld doorheen een gewone dag. Daarmee wil de campagne de taboesfeer rond transgenders doorbreken en aantonen dat transgenders niet anders zijn dan iemand anders.
Wie op het filmpje klikt, komt op de website http://mvxendan.be terecht. De website bevat meer informatie over transgenders en legt uit waar slachtoffers van transfobie terecht kunnen met hun klachten.
De campagne kwam tot stand met de ondersteuning van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de cel gelijke kansen van de FOD Justitie.